Уличния стил се превърна в феномен и вдъхновение за момичетата по целия свят